Så er vi ude og sejle. Mød os på tirsdage ved Skærbæk Sø.

Kontaktpersoner

Bo Søndergaard Tlf.: 23 49 46 27tirsdag den 8. januar 2019


Generalforsamling 2019

Vi afholder generalforsamling tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 19:00 på Gjellerup skole

Klubben vil være vært med kaffe og brød

Dagsorden


1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for kommende år til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. valg af næstformand ( ulige årstal )

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer ( ulige år )

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Valg af repræsentant til SD

10. Eventuelt


MVH
Bestyrelsen

Bliv opdateret pr. mail.