Så er vi kommet til indendøres sæson. Mød os på tirsdage i slæjd lokalet på Lindbjerg skolen.

Kontaktpersoner

Bo Søndergaard Tlf.: 23 49 46 27mandag den 22. januar 2018


Generalforsamling i HMSK

Så er det tid til årets generalforsamling som foregår tirsdag d. 27 februar kl 19:00 på Gjellerup skole

Klubben vil være vært med kaffe og brød.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling vil indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for kommende år til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand – Bo

7. Valg af kasserer – Røge

8. Valg af revisor og revisorsuppleant  - Arne

9. Eventuelt

10. DM 2018