Så er vi ude og sejle. Mød os på tirsdage ved Skærbæk Sø.

Kontaktpersoner

Bo Søndergaard Tlf.: 23 49 46 27torsdag den 21. maj 2020

Søsætningsbro.

Skærtorsdag d. 21. maj 2020 kl 09.00 mødtes 6 af klubbens medlemmer, for at fjerne den gamle og lidt møre platform, og bygge en ny og større.

Det er altid en god idè at starte med kaffe og rundstykker, så det gjorde vi selvfølgelig.  Derefter slog vi pæle i søbunden, hvor den nye platform skulle nå ud til, for så derefter at fjerne den gamle konstruktion fuldstændig.

Efter mange slag med forhammeren, var alle pæle drevet i søbunden, og fundamentet kunne bygges op.

Inden lægning af de nye terrassebrædder, måtte vi lige tankes op med at par frankfurtere m tilbehør, men derefter gik det stærkt med brædderne, og ved 17 - tiden kunne vi pakke værktøjet sammen, og holde fyraften.  Der skal dog senere fyldes lidt jord på ved overgangen mellem platform og søbredden.


onsdag den 19. februar 2020


Nekrolog for Niels Jørgen Lejsgaard
Det er med stor beklagelse, at vi i klubben har modtaget meddelelsen om, at vort mangeårige
medlem, Niels Jørgen Lejsgaard, Silkeborg, er afgået ved døden efter længere tids sygdom.
Klubben har dermed mistet et af sine højt værdsatte medlemmer. Lejsgaard var altid parat til 
at hjælpe, både med gode råd og også med at gøre tingene, hvis der var behov for det.
Der er nogen af os, der har kendt Lejsgaard helt tilbage til slutningen af 70’erne i tiden med
Jydsk-Fynsk Modelbåds Union og senere Dansk Modelbåds Union. Her var Lejsgaard redaktør
for foreningens blade i flere perioder og lavede altid mange lærerige artikler, hvor han delte ud
af tips og tricks. Lejsgaards store viden og erfaring vil blive savnet af os alle.
Vore tanker går til familien. 
Æret være hans minde. 
p.b.v.
Harvey Hansen

tirsdag den 18. februar 2020

Mandag d. 17 - 2 - 2020
En af landets bedste modelbyggere er stille sovet ind her til morgen, efter længere tids sygdom.
Det er vores venlige og hjælpsomme Niels Jørgen Lejsgaard fra Silkeborg, som desværre ikke er her mere!
Han brød sig ikke så meget om at sejle men bygge det kunne han.
Har var en af den tids forgangmænd inden for bygning af modelbåde her i landet.
Han var i mange år medlem i Vejle og Omegns Modelklub, de senere år var han meget trofast her i Herning Modelskibsklub.
Niels Jørgen har altid haft en forkærlighed for mekanikken inde i bådene og har også snittet rigtig mange figurer på bl.a. Hjejlen.
Verden er igen blevet lidt fattigere😢.
Ære være hans minde og vores tanker går til hans efterladte!

søndag den 5. januar 2020

Ordinære generalforsamling


Så er det tid til årets generalforsamling d. 28.01.2020 på Lindbjergskolen


Dagsordenen for den ordinære generalforsamling vil indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for kommende år til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand ( lige årstal )

7. Valg af kasserer ( lige årstal )

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

11. Valg af repræsentant til SD

12. Eventuelt

Indkommende forslag skal være formanden i hende senest d. 21.01.2020

Salg af modelbåds grej


En af klubbens stifter er ved at rydde op i hans modelbåds grej og vil derfor gerne sælge hans grej

Alle er velkomne til at ringe og komme forbi og kigge på det eller stille spørgsmål.

Alt skal væk og jeg er sikker på priserne er rimelige:)

Tlf 20146770

Mvh Henrik Bliv opdateret pr. mail.