Så er vi ude og sejle. Mød os på tirsdage ved Skærbæk Sø.

Kontaktpersoner

Bo Søndergaard Tlf.: 23 49 46 27onsdag den 19. februar 2020


Nekrolog for Niels Jørgen Lejsgaard
Det er med stor beklagelse, at vi i klubben har modtaget meddelelsen om, at vort mangeårige
medlem, Niels Jørgen Lejsgaard, Silkeborg, er afgået ved døden efter længere tids sygdom.
Klubben har dermed mistet et af sine højt værdsatte medlemmer. Lejsgaard var altid parat til 
at hjælpe, både med gode råd og også med at gøre tingene, hvis der var behov for det.
Der er nogen af os, der har kendt Lejsgaard helt tilbage til slutningen af 70’erne i tiden med
Jydsk-Fynsk Modelbåds Union og senere Dansk Modelbåds Union. Her var Lejsgaard redaktør
for foreningens blade i flere perioder og lavede altid mange lærerige artikler, hvor han delte ud
af tips og tricks. Lejsgaards store viden og erfaring vil blive savnet af os alle.
Vore tanker går til familien. 
Æret være hans minde. 
p.b.v.
Harvey Hansen

tirsdag den 18. februar 2020

Mandag d. 17 - 2 - 2020
En af landets bedste modelbyggere er stille sovet ind her til morgen, efter længere tids sygdom.
Det er vores venlige og hjælpsomme Niels Jørgen Lejsgaard fra Silkeborg, som desværre ikke er her mere!
Han brød sig ikke så meget om at sejle men bygge det kunne han.
Har var en af den tids forgangmænd inden for bygning af modelbåde her i landet.
Han var i mange år medlem i Vejle og Omegns Modelklub, de senere år var han meget trofast her i Herning Modelskibsklub.
Niels Jørgen har altid haft en forkærlighed for mekanikken inde i bådene og har også snittet rigtig mange figurer på bl.a. Hjejlen.
Verden er igen blevet lidt fattigere😢.
Ære være hans minde og vores tanker går til hans efterladte!

søndag den 5. januar 2020

Ordinære generalforsamling


Så er det tid til årets generalforsamling d. 28.01.2020 på Lindbjergskolen


Dagsordenen for den ordinære generalforsamling vil indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for kommende år til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand ( lige årstal )

7. Valg af kasserer ( lige årstal )

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

11. Valg af repræsentant til SD

12. Eventuelt

Indkommende forslag skal være formanden i hende senest d. 21.01.2020

Salg af modelbåds grej


En af klubbens stifter er ved at rydde op i hans modelbåds grej og vil derfor gerne sælge hans grej

Alle er velkomne til at ringe og komme forbi og kigge på det eller stille spørgsmål.

Alt skal væk og jeg er sikker på priserne er rimelige:)

Tlf 20146770

Mvh Henrik mandag den 12. august 2019

DM 2019


Der er lige været afholdt DM i Vallensbæk

Der har kun været Christian Krogsgaard som stillede op fra klubben

Har fik følgende pladser
Dampklassen - 1. plads Guld
Badekaret - 1. plads Guld (efter om sejlads)
Søbjørnen - 2. plads Sølv
Nordkap - 2. plads Sølv
Otto Laufer - 4. plads (efter omsejlads om sølv)
Krappe - 5. plads


Vores nye medlem Filip Larsen deltog også i DM, men stildte op for Esbjerg

Han fik følgende pladser
F4-A1 - 1. plads Guld
F4-A2 - 2. plads Sølv
F4-A3 - 1. plads Guld

Stor Tillykke med det flotte resultat

Bliv opdateret pr. mail.