Så er vi ude og sejle. Mød os på tirsdage ved Skærbæk Sø.

Kontaktpersoner

Bo Søndergaard Tlf.: 23 49 46 27søndag den 5. januar 2020

Ordinære generalforsamling


Så er det tid til årets generalforsamling d. 28.01.2020 på Lindbjergskolen


Dagsordenen for den ordinære generalforsamling vil indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for kommende år til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand ( lige årstal )

7. Valg af kasserer ( lige årstal )

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

11. Valg af repræsentant til SD

12. Eventuelt

Indkommende forslag skal være formanden i hende senest d. 21.01.2020

Bliv opdateret pr. mail.